DPS Strømme

 

DPS Strømme er et nytt distriktspsykiatrisk senter for utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser.
Inneholder parkeringskjeller, treningsrom, poliklinikkavdeling og døgnavdeling med 26 beboerrom.

Byggherre: Sørlandet sykehus HF
kontraktsum: 69 mill eks mva
Bruksareal: 4400m2
Ferdigstilt: april 2010

Prosjektleder: Rune Carlsen
Prosjektassistent: Karl Fredrik Meling
Byggeplassleder betong: Bjørn Erik Nilsen
Byggeplassleder tømring: Helge Stranden

VEF entreprenør mottok blomst fra Kristiansand kommune for at hovedtrappen i bygget oppfylte alle kravene til universell utforming. Det ble halvannet år tidligere lovet en blomst til den første trappen i kommunen som oppfylte kravet. Det ble også i tilsynsrapporten nevnt at hovedinntrykket var veldig bra. Mht universell utforming så var dette det desidert beste nybygget Kristiansand kommune har sett de siste par årene. Blant annet var HC toalettene usedvanlig bra, og rørlegger Halvard Thorsen A/S fikk også fortjent skryt.

Comments are closed.