Vi har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta oss store og komplekse oppdrag innen betongarbeid, alt fra store industribygg og leilighetskomplekser til private boliger. Vi sørger for at nye gulv har en overflate som avtalt, klar til legging av parkett, fliser, linoleum. I tillegg utfører vi støpning av grunnmur/ringmur, trapper, plattinger, forstøtningsmurer og broer. Vi har over 15 egne fagarbeidere som sørger for et godt sluttprodukt og at du som kunde blir fornøyd.

Riktig forskaling er helt avgjørende for å oppnå krav til et godt resultat og vi kan skreddersy de optimale løsningene. I tillegg beregner vi og utfører riktig armering, og sørger for at alle lovpålagte forskrifter følges. Vi har egne jernbindere med lang erfaring i faget som sikrer et godt resultat.  

Leilighetsbygg

Bygging av boligblokker og leilighetskomplekser har vi lang erfaring med.

Vi legger stor vekt på samarbeid og oppfølging for å sikre at våre kunder blir fornøyd med sluttresultatet. Vi skaper gode hjem som det skal være godt å flytte inn i.

Offentlige bygg

Det er flott å kunne være med på å gi både unge og gamle en bedre hverdag. Vi har bygget en rekke offentlige institusjoner som barnehager, skole, omsorgs- og sykehjem.

Offentlige bygg er ofte krevende og stiller høye krav, derfor er et godt samarbeid viktig for å finne frem til de beste løsningene.

Næringsbygg

Vi bygger alle typer næringsbygg etter ditt behov. Vi har blant annet erfaring med idrettshaller, lagerbygg, forretningsbygg, industribygg.

Eneboliger

Når du skal bygge ny bolig er planlegging og forarbeid viktig for at dine drømmer gjøres om til et gjennomførbart prosjekt.

Våre fagfolk sørger for god kvalitet på arbeidet, og vi garanterer for kvaliteten.