Målet vårt er å gi deg som kunde god dekning av alle typer bygningsmessig arbeider. Det kan være deg som offentlige kunde som skal sette opp en barnehage, skole, offentlig/private næringsbygg, oppførelse av større private boligprosjekter som leilighetsbygg, en bedrift som ønsker å utføre vedlikeholdsarbeid, ombygginger/utbygginger eller en privatkunde som vil oppføre en enebolig.

Vi legger stor vekt på å levere løsninger som brukere av bygget er best tjent med. Derfor er medvirkning avgjørende for å få et godt resultat og at vi kommer tidlig inn i planleggingsprosessen. I alle faser av et byggeprosjekt skal vi være kreative og hele tiden søke etter de mest optimale løsninger. Vi har over 30 egne fagarbeidere som sørger for et godt sluttprodukt og at du som kunde blir fornøyd.

Leilighetsbygg

Bygging av boligblokker og leilighetskomplekser har vi lang erfaring med.

Vi legger stor vekt på samarbeid og oppfølging for å sikre at våre kunder blir fornøyd med sluttresultatet. Vi skaper gode hjem som det skal være godt å flytte inn i.

Offentlige bygg

Det er flott å kunne være med på å gi både unge og gamle en bedre hverdag. Vi har bygget en rekke offentlige institusjoner som barnehager, skole, omsorgs- og sykehjem.

Offentlige bygg er ofte krevende og stiller høye krav, derfor er et godt samarbeid viktig for å finne frem til de beste løsningene.

Næringsbygg

Vi bygger alle typer næringsbygg etter ditt behov. Vi har blant annet erfaring med idrettshaller, lagerbygg, forretningsbygg, industribygg.

Eneboliger

Når du skal bygge ny bolig er planlegging og forarbeid viktig for at dine drømmer gjøres om til et gjennomførbart prosjekt.

Våre fagfolk sørger for god kvalitet på arbeidet, og vi garanterer for kvaliteten.