LØPENDE RAMMEAVTALER

VEF har rammeavtaler med Glencore, Elkem, Agder Energi, Statsbygg.