LØPENDE RAMMEAVTALER

VEF har rammeavtaler med Glencore, Elkem, Å Energi, Statsbygg.