Eiendomsutvikling

Har du en eiendom du vil utvikle, kan vi stille med dyktige prosjektledere, som håndterer alle fasene fra idè til ferdig produkt på en trygg og profesjonell måte. 

Vi er behjelpelig med å skaffe konsulenttjenester, større utredninger, håndtering av reguleringsplaner og byggesøknad. Vi kan skaffe erfarne og kompetente arkitekter og konsulenter, og vi sørger for å ha en tett kommunikasjon med alle involvert parter i prosjektet. Dette for å sikre at det blir et godt og helhetlig resultat til slutt. Våre samarbeidspartnere er dyktige og inspirerende, som igjen er med på at vi får et godt sluttprodukt.

VEF har i flere prosjekter vært med å utvikle eiendommer, ved å tiltre på eiersiden. Her har vi erfaringer med gode resultater både på prosjektgjennomføring, oppgavefordeling og oppgjørsmodeller. Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale.