ROP-boliger

Byggherre: Vennesla Boligstiftelse
Type prosjekt: Totalentreprise
Beskrivelse: 12 leiligheter tilrettelagt for personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Bygget har et bruttoareal på ca. 1.600 kvm, som i tillegg til leilighetene inneholder kontorer, felles oppholdsrom, felles vaskerom og en personalfløy.
Ferdigstillelse: 2019

Øvrebøhallen

Byggherre: Vennesla Kommune
Type prosjekt: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2013

Vennesla videregående skole - Påbygg

Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune
Type prosjekt: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2013

Møllerstua barnehage

Byggherre: Kristiansand Kommune
Type prosjekt: Hovedentreprise
Ferdigstillelse: 2011

Vennesla Kulturhus

Byggherre: Vennesla Kommune
Type prosjekt: Generalentreprise
Ferdigstillelse: 2011

DPS Strømme

Byggherre: Sørlandet Sykehus HF
Type prosjekt: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2010

Lindebøskauen skole

Byggherre: Kristiansand Eiendom
Type prosjekt: Hovedentreprise
Ferdigstillelse: 2009

Smååsane barnehage

Byggherre: Vennesla Kommune
Type prosjekt: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2009