Reklamasjonsskjema

VEF Entreprenør AS (VEF) tar forbehold om reklamasjonsansvaret ved å undersøke ansvarsforholdet og om reklamasjonsfristen er utløpt.

Er reklamasjonsfristen fortsatt gjeldende, har VEF kun reklamasjonsansvar for selve bygningen/arbeidet som er utført. Skader på beboers eiendeler eller inventar må meldes til beboers forsikringsselskap (innbo).