Reklamasjonsskjema

VEF Entreprenør AS (VEF) tar forbehold om reklamasjonsansvaret ved å undersøke ansvarsforholdet og om reklamasjonsfristen er utløpt.

Er reklamasjonsfristen fortsatt gjeldende, har VEF kun reklamasjonsansvar for selve bygningen/arbeidet som er utført. Skader på beboers eiendeler eller inventar må meldes til beboers forsikringsselskap (innbo).

PDF, JPG, PNG og zip. Flere filer kan velges og lastet opp. Max 25MB
Ønsker du og laste opp mer enn 25MB, legg til link til filer i reklamasjonbeskrivelsen.